Imieniny:    
Nauczyciele
Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

Dnia 18 października 2013 roku pani Iwona Jakubowska wzięła udział w Warszawie w konferencji inaugurującej ten projekt. Do projektu weszły 1034 szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie z całej Polski. Celem projektu jest trwałe wzmacnianie współpracy między uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce.

Szkolenie obejmować będzie dwóch nauczycieli, dwóch rodziców i dwóch uczniów. Dzięki specjalnemu programowi warsztatowemu nauczyciele, rodzice i uczniowie zostaną wyposażeni w takie wiadomości i umiejętności, aby prowadzić ten program w swoich szkołach. Dla nauczycieli przewidziano dwa spotkania po 7 godzin, dla rodziców i dzieci jedno spotkanie 7-godzinne. Po roku pracy w danym projekcie odbędzie się "Konkurs dobrych praktyk współpracy" polegający na przedstawieniu mechanizmów współpracy na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic-uczeń.

Zobacz zdjęcia