Imieniny:    
Historia Szkoły
Historia Szkoły Podstawowej w Niedzielsku


Historia szkoły wiąże się z powstałą w 1912 roku, dziś już nieistniejącą cukrownią "Wieluń" - to na terenach Cukrowni i pod jej opieką już w 1920 r. istniała Szkoła Powszechna.

W pobliskich Bieniądzicach też funkcjonowała jednoklasowa szkoła powszechna. Szkoły te - w Niedzielsku i w Bieniądzicach - funkcjonowały równocześnie, by połączyć się w roku 1923.

W szkole w Niedzielsku uczyła w 1920 roku Janina Siarska, w 1924 Helena Finkowska, a kilka lat później Ignacy Klimaszewski. W 1925 roku do niedzielskiej szkoły uczęszczało 58 dzieci, a w roku szkolnym 1930/31 - 89. Była to mała jednoizbowa szkoła o powierzchni 38,5 m2. Ciekawostką może być wyposażenie szkoły w kryształkowy odbiornik radiowy na słuchawki (detefon), z którego korzystały dzieci - wspomina o tym Zbigniew Dudaczyk, uczeń szkoły z tamtych lat. Opiekę lekarską w szkole pełnił lekarz Cukrowni Stanisław Domagalski.


Mapkę zaczerpnięto z witryny geoportal.gov.pl

Szkoła ta funkcjonowała w budynku mieszkalnym Cukrowni i była pod jej opieką. Zgodnie z ówczesnym podziałem administracyjnym cukrownia "Wieluń" stała w obrębie wsi Niedzielsko, stąd mowa o Szkole Powszechnej w Niedzielsku. Mimo tego, że nowa szkoła do dziś stoi na gruntach Bieniądzic, nazwa ta pozostała i funkcjonuje do dnia dzisiejszego.


Zdjęcie Zbigniewa Dudaczyka udostępnił Zbigniew Rasiewicz

W 1928 roku nabyto pod budowę szkoły plac na polach gromadzkich Bieniądzic. Jednak ówczesny zarząd gminy Czarnożyły, do której Niedzielsko należało, nie chciał się zgodzić na budowę. W końcu drogą głosowania podjęto decyzję o budowie szkoły i przystąpiono natychmiast do pracy. Budowę ukończono w 1932 roku, a szkoła otrzymała nazwę "Publiczna Szkoła Powszechna w Niedzielsku". W połowie lat trzydziestych w Niedzielsku pracowało troje nauczycieli: Henryk i Fraciszka Sadłowscy oraz Władysław Rysztak.


Rysunek z kroniki szkoły z 1974 r.

Zdjęcie Wojciecha Marciniaka udostępnił
Zbigniew Rasiewicz
Budynek szkoły w Niedzielsku w latach 1932 - 1971

Ciekawe jest położenie szkoły. Usytuowana przy północnej stronie dzisiejszej ul. Powstańców Wielkopolskich leży na gruntach sołectwa Bieniądzice i jest szkołą wiejską. Obszar na południowej stronie ulicy leży w obrębie sołectwa Niedzielsko, które znajduje się w obszarze gminy Wieluń.


Mapkę zaczerpnięto z witryny geoportal.gov.pl

W początkowym okresie okupacji hitlerowskiej w latach II wojny światowej w szkole mieszkało kilka rodzin, które Niemcy wysiedlili z własnych domów. Od 1942 roku mieściła się tu szkoła niemiecka o jednym nauczycielu, a od 1944 do stycznia 1945 roku umieszczono tu Niemców wysiedlonych z Ukrainy.
Po wyzwoleniu szkoła podjęła pracę od 10 lutego 1945 roku. Zapisało się wtedy do szkoły 158 dzieci. Rok szkolny zakończono 15 lipca.

Klasa V SP w Niedzielsku 1946 r. Zdjęcie Władysława Światło
udostępnił Zbigniew Rasiewicz.Pierwsi powojenni uczniowie i ich nauczyciele Henryk Sadłowski, Franciszka Sadłowska,
Henryka Marciniak, brak danych.
Zdjęcie Władysława Światło udostępnił Zbigniew Rasiewicz

W marcu 1946 roku rozpoczęto elektryfikację wsi i szkoły, a 12 listopada tegoż roku miejscowość podłączono do sieci energetycznej. Od 1947 r. istniała świetlica szkolna, później przejęło ją TPD.

W 1967 roku rozpoczęto w czynie społecznym budowę drogi bitej, a 720 metrów rowu wykopali uczniowie, pomagali również przy zrzucaniu piachu i kamienia pod budowę drogi. Drogę oddano do użytku 1 listopada 1969 r. Prace te były wykonywane pod kierunkiem nauczyciela szkoły, Leszka Mijakowskiego.

W końcu kwietnia 1971 rozpoczęto rozbiórkę starego, pochodzącego z 1932 roku budynku, a wyremontowaną i zmodernizowaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane szkołę oddano do użytku 12 listopada 1972 r. Dużą część prac wykonała młodzież szkolna, a wartość tej pracy oszacowano na około 5800 zł.

Zarówno budowa drogi jak i modernizacja szkoły była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnego wieloletniego kierownika szkoły - Józefa Łudczaka, który niestety po zakończeniu prac modernizacyjnych szkoły został wraz z żoną odesłany na emeryturę.
Bardzo duży wkład w budowę drogi oraz modernizację szkoły wniósł Ireneusz Ladra - ówczesny przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, wielki społecznik oraz długoletni sołtys Niedzielska.


Zespół mandolinistów prowadzony przez kierownika Józefa Łudczaka.
Siedzą od lewej: Mirosława Kiczmach, Lucyna Tomczak, Niusia Lisówna,
Janina Ustyniak, Wielisława Potacka
Stoją od lewej: Andrzej Kacała, Jerzy Tomasik, Józef Łudczak - kierownik szkoły,
Zbigniew Kotala, Sławomir Łukomski.
Zdjęcie Wielisławy Potackiej udostępnił Zbigniew Rasiewicz.


Powierzchnia użytkowa obecnej szkoły wynosi 842 m2. Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej oraz plac zabaw dla dzieci, kuchnię i stołówkę.


Szkoła latem 2011 r. Zdjęcie: Adam Ustyniak


Funkcję dyrektora sprawuje obecnie pani mgr Elżbieta Ranoszek.

Poniżej lista wszystkich dyrektorów szkoły w porządku chronologicznym:

- Henryk Sadłowski, 1933-1939
- okupacja, 1942 1944
- Domański Ignacy, od II 1945 - 1949 r.
- Domńska Melania, 1949-1950 r.
- Józef Łudczak, 1950 - 1972 r.
- Zbigniew Sułkowski, 1972 - 1975 r.
- Leszek Mijakowski, 1975-1976r.
- Kapica Wiesław, 1976 - -1979 r.
- Czesław Dudek, 1979 - 1982
- Zdzisław Gibek, 1982 - 1986 r.
- Andrzej Bugajny, 1986 - 1991 r.
- Bogusława Łągiewka, 1991 - 2002 r.
- Romuald Kucharczyk, 2002 - 2003 r.
- Danuta Frysiak 2003 - 2008 r.
- Barbara Mazur 2008 - 2009 r.
- Elżbieta Ranoszek 2009 - nadal

Niemal wszyscy mieszkańcy Niedzielska, Bieniądzic, Stawu, Urbanic, Cukrowni chodzili do tej szkoły. W jej murach uczyły się całe rodziny, dziś uczą się wnuki, prawnuki i praprawnuki pierwszych uczniów. Wraz z rozwojem komunikacji do szkoły chodzi coraz więcej dzieci z Wielunia i okolic.

Jej absolwenci kończyli z powodzeniem szkoły zawodowe, średnie, studia. Są wśród nich przedstawiciele wszystkich niemal zawodów, przedsiębiorcy prywatni, podróżnicy, rolnicy, pracownicy administracji samorządowej i prokuratury. Wielu mieszka poza granicami Polski.
Jednak każdy z dumą i nostalgią mówi, że "podstawówkę" ukończył w Niedzielsku.

Szkoła od zarania swego istnienia była związana z Cukrownią "Wielun"
Piętnastu dyrektorów cukrowni uznawało status zakładu opiekuńczego dla Szkoły Podstawowej w Niedzielsku. Wyjątek stanowił czas II wojny światowej i jeden prezes, który w historii Cukrowni zapisał się czarną czcionką. Większość pracowników Cukrowni była absolwentami szkoły w Niedzielsku. Do tej samej szkoły chodziły ich dzieci i czasem wnuki - już to stwarzało trwałe, nieformalne związki między szkołą i zakładem. Czasy tej współpracy to okres rozkwitu cukrowni i szkoły. Cukrowni już nie ma, ale szkoła jest, rozwija się, unowocześnia i niech pozostanie dla następnych pokoleń.

Opracowanie:
Adam Ustyniak,    Zbigniew Rasiewicz.

Marzec 2012 r.