Wieluński Klub Krótkofalowców
S P 7 K E D
ul. Krakowskie Przedmieście 5
Wieluński Dom Kultury
98-300 Wieluń

Pomieszczenie klubowe:
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa
Ruda, ul. Długa 31,
98-300 Wieluń
QTH locator: JO91HE
Kontakt:
Kazimierz SP7SZN: katamir@wp.pl

Witryna znajduje się na serwerze kolegi
Ryszarda SP7RFZSP7KED - grupa zamknięta

Aktualną oficjalną witrynę znajdziesz tu: https://sp7ked.wordpress.com/