Witamy na stronie www.wbi.pl

Ostatni rok zwolnienia - Kasy fiskalne 2016


Przedsiębiorca, którego klientami są konsumenci czy rolnicy ryczałtowi, będzie musiał używać kasy fiskalnej.

Od 2017 r. beż żadnych wyjątków.

Zwolnienie do 20 tys. złotych ma charakter przejściowy, a rok  2016 jest ostatnim, kiedy będzie można z niego korzystać.

Minister Finansów w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. wskazał jednak wyjątek od tej zasady – przedsiębiorca nie musi kupować kasy fiskalnej, jeśli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł (przy działalnościach otwartych w zeszłym roku, obrót nie może przekroczyć tego limitu w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym).

W tym samym paragrafie minister wskazuje, że zwolnienie obowiązuje nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r.

 

 

 

TV DVBT

Moment zakupu kasy

W przypadku  świadczenia usług wymienionych w § 4 ww. rozporządzenia (m.in. w zakresie wymiany opon, badań i przeglądów technicznych pojazdów, doradztwa podatkowego czy fryzjerskich i kosmetologicznych), instalacja kasy fiskalnej musi być natychmiastowa.

Z kolei wszyscy ci, których obejmuje  zwolnienie do 20 000 . zł, (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia) kasę będą musieli kupić po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, kiedy doszło do przekroczenia tej kwoty.

Sporo zapłacimy za nowe kasy rejestrujące ??


Projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące budzi poważne wątpliwości przede wszystkim z uwagi na koszty.

Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. ?

- Oznaczać to będzie potrzebę wymiany kasy rejestrującej na nową, odpowiadającą warunkom technicznym.

  - Koszty zakupu nowej kasy fiskalnej szacuje się na 2000 - 4000 zł

  - Obecne przepisy przewidują ulgę na zakup kasy do 700 zł.

  - Jednak przysługuje tylko przy pierwszym zakupie kasy przez podatnika, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego.

  - W razie konieczności wymiany kas większość podatników prawdopodobnie nie będzie mogła skorzystać z ulgi ?

O czym warto pamiętać przed urlopem?

Jakie są nowe ceny roamingu? Jak sprawdzić, czy autobus, którym jedziemy na wycieczkę jest bezpieczny? Co zrobić w przypadku opóźnienia samolotu? Dlaczego warto mieć  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy cena wycieczki może się zmienić? Jakich pamiątek nie możesz przywozić z wakacji? Na te i inne pytania odpowiada dziś dziewiętnaście instytucji.

Poznaj nowe opłaty w roamingu w Unii Europejskiej

 

 

 

Więcej…
 

Podpis odbiorcy na fakturze VAT

Nowe przepisy o VAT nie wprowadzają już uciążliwego dla wielu podatników obowiązku podpisywania faktur. Jak się jednak okazuje, brak podpisu na fakturze może być źródłem większych problemów niż wymóg jego posiadania.

ADAM BARTOSIEWICZ RYSZARD KUBACKI

 

Do 30 kwietnia 2004 r. podatnicy mieli obowiązek podpisywania faktur VAT. Z przepisów rozporządzenia wykonawczego do starej ustawy o VAT wynikało, że jednym z obowiązkowych elementów, które musi zawierać faktura, są czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. Obowiązek podpisywania faktur w niektórych przypadkach mógł być kłopotliwy (zwłaszcza gdy sprzedawca i nabywca nie mieli bezpośredniego kontaktu). Wystarczyło jednak uzyskać od nabywcy upoważnienie do wystawiania faktur bez jego podpisu, które mogło dotyczyć wielu faktur. Przy stałych dostawach faktury nie musiały więc krążyć pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

Więcej…
 
Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel i tak nie dochodzi.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż przedawnienie polega na tym, że na skutek upływu czasu tracimy możliwość aktywnego egzekwowania naszych uprawnień jako wierzycieli, albo też wierzyciel traci możliwość skutecznego egzekwowania swoich uprawnień wobec nas jako dłużników. Zgodnie z definicją zawartą w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Więcej…
 
Jak założyć działalność gospodarczą? Email

Prowadzenie biznesu może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy.

 • Do prowadzenia małej działalności wystarczy najczęściej forma działalności gospodarczej.
 •  Z dniem 31 marca 2009 r. wprowadzono w życie zasadę „jednego okienka” w zakresie rejestracji działalności
 • gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 • w urzędzie gminy ( właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ) na podstawie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1.
Więcej…
 
Zagubienie dokumentów Email

System Dokumentów Zastrzeżonych (DZ) chroni osoby, które utraciły dokumenty.

W przypadku utraty dokumentów najlepszym rozwiązaniem jest ich zastrzeżenie w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

Każdego dnia przestępcy podejmują nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Sondy

Jaki serwis odwoedzasz?
 

Blok Reklamowy

CB RADIO
CB radio? Dobrze trafiłeś! Sklep - Wieluń - 0s. Wyszyńskiego 1 A tel 43 843 05 60
KASY FISKALNE
Najlepsza kasa fiskalna tylko u nas! Sprawdź naszą ofertę.
Telewizja Na Kartę TNK
Bez umowy bez abonamentu, proste jak telefon na kartę. Kanały bez opłat i na doładowanie.
Car Audio
Car Audio Sklep - Radia Samochodowe, Głośniki, Wzmacniacze ...

Blok Reklamowy

P.P.H.U. "ART-SAT" 98-300 Wieluń os. Wyszyńskiego 1 A tel. 43 843 05 60

Blok Reklamowy

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates