Witamy na stronie www.wbi.pl

KASY FISKALNE   2015


Kasy fiskalne od 1 marca 2015 będą dla większości firm, niezależnie od osiągniętego obrotu, obowiązkowym wyposażeniem.

Ministerstwo Finansów przedstawiło rozporządzenie dotyczące zasad stosowania kas fiskalnych w latach 2015-2016 (rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 4. listopada 2014) oraz nową listę podmiotów ustawowo zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych niezależnie od osiągniętego obrotu. Zostanie utrzymany limit obrotu (20.000 zł), powyżej którego przedsiębiorca jest zobowiązany do stosowania kasy fiskalnej, oraz sposób jego proporcjonalnego obliczania.

Uszczuplona została lista usług, które są zwolnione z omawianego obowiązku.

 

TV DVBT

Kasy fiskalne 2015 - kto musi posiadać kasę fiskalną od 1 marca 2015?

Przedsiębiorstwa założone przed 1 stycznia 2015 nie posiadające jeszcze kasy fiskalnej (nie mające takiego obowiązku lub te, które w 2014 roku nie przekroczyły limitu obrotu przewidzianego przez Ministerstwo Finansów) mogą skorzystać z 2-miesięcznego okresu przejściowego (na dostosowanie się do nowych przepisów) i rozpocząć rejestrowanie za pomocą kasy fiskalnej od 1 marca 2015. Należy jednak pamiętać, że nie dotrzymanie obowiązkowego dla przedsiębiorstwa terminu wdrożenia kasy fiskalnej może wiązać się z ryzykiem nałożenia kary przez urząd skarbowy.

Nie będzie także możliwe uzyskanie zwrotu poniesionych kosztów na zakup kasy fiskalnej.

Najpóźniej do 1 marca firmy założone przed 2015 rokiem muszą zakupić kasy fiskalne.

Dotyczy to przedsiębiorców realizujących następujące usługi bądź dostawy  - niezależnie od osiągniętego obrotu:

 1. dostawy:
  1. gazu płynnego,
  2. części do silników (PKWiU 28.11.4),
  3. silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  4. nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  5. przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  6. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  7. części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  8. silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  9. sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  10. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  11. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
  12. zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  13. wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  14. wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  15. perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
  – z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;
 2. świadczenie usług:
  1. przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  2. przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  3. naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  4. w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  5. w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  6. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  7. prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
  8. doradztwa podatkowego,
  9. związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
  10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
  – z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.
  CYTAT z rozporządzenia Ministerstwa Finansów z dnia 4. listopada 2014)

 

O czym warto pamiętać przed urlopem?

Jakie są nowe ceny roamingu? Jak sprawdzić, czy autobus, którym jedziemy na wycieczkę jest bezpieczny? Co zrobić w przypadku opóźnienia samolotu? Dlaczego warto mieć  Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy cena wycieczki może się zmienić? Jakich pamiątek nie możesz przywozić z wakacji? Na te i inne pytania odpowiada dziś dziewiętnaście instytucji.

Poznaj nowe opłaty w roamingu w Unii Europejskiej

 

 

 

Więcej…
 

Podpis odbiorcy na fakturze VAT

Nowe przepisy o VAT nie wprowadzają już uciążliwego dla wielu podatników obowiązku podpisywania faktur. Jak się jednak okazuje, brak podpisu na fakturze może być źródłem większych problemów niż wymóg jego posiadania.

ADAM BARTOSIEWICZ RYSZARD KUBACKI

 

Do 30 kwietnia 2004 r. podatnicy mieli obowiązek podpisywania faktur VAT. Z przepisów rozporządzenia wykonawczego do starej ustawy o VAT wynikało, że jednym z obowiązkowych elementów, które musi zawierać faktura, są czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. Obowiązek podpisywania faktur w niektórych przypadkach mógł być kłopotliwy (zwłaszcza gdy sprzedawca i nabywca nie mieli bezpośredniego kontaktu). Wystarczyło jednak uzyskać od nabywcy upoważnienie do wystawiania faktur bez jego podpisu, które mogło dotyczyć wielu faktur. Przy stałych dostawach faktury nie musiały więc krążyć pomiędzy sprzedawcą a nabywcą.

Więcej…
 
Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie roszczeń to bardzo specyficzna instytucja, której celem jest urealnienie stanu prawnego w stosunku do rzeczywistych stosunków gospodarczych poprzez zwolnienie dłużnika z obowiązku spełnienia świadczenia, którego wierzyciel i tak nie dochodzi.

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż przedawnienie polega na tym, że na skutek upływu czasu tracimy możliwość aktywnego egzekwowania naszych uprawnień jako wierzycieli, albo też wierzyciel traci możliwość skutecznego egzekwowania swoich uprawnień wobec nas jako dłużników. Zgodnie z definicją zawartą w art. 117 § 2 kodeksu cywilnego, po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia, przy czym zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Więcej…
 
Jak założyć działalność gospodarczą? Email

Prowadzenie biznesu może w dzisiejszych czasach przybierać różne formy.

 • Do prowadzenia małej działalności wystarczy najczęściej forma działalności gospodarczej.
 •  Z dniem 31 marca 2009 r. wprowadzono w życie zasadę „jednego okienka” w zakresie rejestracji działalności
 • gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Osoba fizyczna może podjąć działalność po dokonaniu zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej
 • w urzędzie gminy ( właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ) na podstawie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1.
Więcej…
 
Zagubienie dokumentów Email

System Dokumentów Zastrzeżonych (DZ) chroni osoby, które utraciły dokumenty.

W przypadku utraty dokumentów najlepszym rozwiązaniem jest ich zastrzeżenie w Systemie Dokumentów Zastrzeżonych.

Każdego dnia przestępcy podejmują nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

 

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 1 z 3

Sondy

Jaki serwis odwoedzasz?
 

Blok Reklamowy

CB RADIO
CB radio? Dobrze trafiłeś! Sklep - Wieluń - 0s. Wyszyńskiego 1 A tel 43 843 05 60
KASY FISKALNE
Najlepsza kasa fiskalna tylko u nas! Sprawdź naszą ofertę.
Telewizja Na Kartę TNK
Bez umowy bez abonamentu, proste jak telefon na kartę. Kanały bez opłat i na doładowanie.
Car Audio
Car Audio Sklep - Radia Samochodowe, Głośniki, Wzmacniacze ...

Blok Reklamowy

P.P.H.U. "ART-SAT" 98-300 Wieluń os. Wyszyńskiego 1 A tel. 43 843 05 60

Blok Reklamowy

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
wbi.pl, Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates